Multilingual Turkish Dictionary

ƏSBE RƏHVAR

ƏSBE RƏHVAR : Turuz Farsca - Türkce

çalqam

ƏSBE RƏHVAR : Turuz Farsca - Türkce

çapqam

ƏSBE RƏHVAR : Turuz Farsca - Türkce

yüryük, yürük at