Multilingual Turkish Dictionary

ƏSGİÇİ

ƏSGİÇİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Əsgi paltar, ev eşyası ve s. yığıb (alıb) satan adam.
B a x əntiqəçi.