Multilingual Turkish Dictionary

ƏSHABƏ

ƏSHABƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. companion, relatives; onun əshabələri his / her companions / relatives

ƏSHABƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "sahib" söz. cemi]
din.
Mehemmed peyğemberin ve imamların yaxın adamları.
zar. Terefdar, daim birinin yanında olan adam, yoldaş. Bütün bunları Həmzə danış-maqdan, əshabələri isə dinləməkdən yorul-murdu. Ə.Əbülhesen.