Multilingual Turkish Dictionary

ƏSL MƏRKƏZ

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

anaqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

araqqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

aşqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

çəkirdəqol (çəkirdək < çiq: tuq: bütun. ). əsl mənşə. əsl mənbə. iç mərkəz. siql mərkəzi

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

dibqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

göbəkqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

gözqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

içqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

kökqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

qaynağqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

qaynaq qaynaqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

qaynaqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

ocaqqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

ocaqol ocaqqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

oranqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

oratqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

ortaqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

özqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

təməlqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

yataqqol

ƏSL MƏRKƏZ : Turuz Farsca - Türkce

yuvaqol