Multilingual Turkish Dictionary

ƏSL NƏSƏBSİZ

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ayaqsız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

cıdamsız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

cıdansız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

cıtamsız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

cıtancsız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

cıtansız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dabansız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

damarsız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dayanaqsız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dibsiz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

doğusuz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dölsüz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dözsüz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

düzsüz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

himsiz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

xımsız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ilkəcsiz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ilkəsiz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ilkəşsiz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kökəcsiz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kökəncsiz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kökəşsiz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

köksüz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

köməcsiz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

köməncsiz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

köməşsiz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kötəcsiz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kötəncsiz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kötəşsiz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qandıq

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıtamsız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıtancsız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıtansız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıvamsız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıvancsız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıvansız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qorsuz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qursuz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

quşaqsız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

öğəsiz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

özsüz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

özülsüz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

soysuz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

təksiz covhərsiz. əslsiz. rişəsiz. əsassız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

təməlsiz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tıxamsız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tıxanc

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tıxansız

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

timəlsiz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tözsüz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tüzsüz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ussuz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

usuz

ƏSL NƏSƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yandıq