Multilingual Turkish Dictionary

ƏSL O NƏSƏB

ƏSL O NƏSƏB : Turuz Farsca - Türkce

doğsürün tübər

ƏSL O NƏSƏB : Turuz Farsca - Türkce

kök tökün il o təbar. {ağayın doğan. qonşu qolan. tanış tunuş}

ƏSL O NƏSƏB : Turuz Farsca - Türkce

soy sop