Multilingual Turkish Dictionary

ƏSLİDƏ

ƏSLİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

təkin sonda.
üzəl, təkin o necə kişidi.(üzəl, təkin: xulasə, əslidə)