Multilingual Turkish Dictionary

ƏSLİNƏ

ƏSLİNƏ : Turuz Dictionary

-kökünə, əslinə, zatına çatmaq, qovuşmaq: düzəlmək. tözəlmək

ƏSLİNƏ : Turuz Dictionary

-kökünə, əslinə, zatına çatmaq, qovuşmaq: düzəlmək. tözəlmək