Multilingual Turkish Dictionary

ƏSLƏH

ƏSLƏH : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > əslək

ƏSLƏH : Turuz Farsca - Türkce

əslək

ƏSLƏH : Turuz Farsca - Türkce

onat
onat işlər: əsləh işlər.
onat kişi: saleh adam

ƏSLƏH : Turuz Farsca - Türkce

sağlam

ƏSLƏH : Turuz Farsca - Türkce

uz gözəl. yeğ. saleh.
uz düşüncədən alınan dad, qaramsara qalar yad. (qaramsar: pesimist). (iyi düşünən gözəlin yaşar)