Multilingual Turkish Dictionary

ƏSLƏN GÖZLƏNMƏDİK

ƏSLƏN GÖZLƏNMƏDİK : Turuz Farsca - Türkce

olduqca gözlənmədik

ƏSLƏN GÖZLƏNMƏDİK : Turuz Farsca - Türkce

sap sanağanmaz tamamən qeyri mütəvəqqe tərzdə