Multilingual Turkish Dictionary

ƏSLƏR

ƏSLƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

iki, yaxud neçə nərsənin arasında ortaq olan, əsnək olan. qatır. qatıq

ƏŞLƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

taylar. əşitlər. dənglər. qərinlər. əkran. əşdaş. taydaş. dəngdaş. əşitlər. bənzəşlər. manğızdaşlar. muşabehlər. əmsal. bənzərlər

ƏŞLƏR : Turuz Dictionary

-əşlər ara dil dursa, könülləri dinc alır. (dil: söz) (sevgilər (ər arvad, qız oğlan) arsında söğüş dalaş yerinə ökdəlik (mə'qulluq) dil, söz üstəlik sürsə, iş sonu gəlirsədə könülləri dinclikdən qalmaz).¶-boş əşlər, boş ərlər. (boş: mücərrəd)

ƏŞLƏR : Turuz Dictionary

-əşlər yırışı: ər arvad uzaqlığı. (yırış: ayrılıq. aralıq. firağ. firğət. fürğət. cüdalıq)

ƏŞLƏR : Turuz Dictionary

-əşlər ara dil dursa, könülləri dinc alır. (dil: söz) (sevgilər (ər arvad, qız oğlan) arsında söğüş dalaş yerinə ökdəlik (mə'qulluq) dil, söz üstəlik sürsə, iş sonu gəlirsədə könülləri dinclikdən qalmaz).¶-boş əşlər, boş ərlər. (boş: mücərrəd)

ƏŞLƏR : Turuz Dictionary

-əşlər yırışı: ər arvad uzaqlığı. (yırış: ayrılıq. aralıq. firağ. firğət. fürğət. cüdalıq)