Multilingual Turkish Dictionary

ƏSLSİZ

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ayaqsız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

cıdamsız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

cıdansız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

cıtamsız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

cıtancsız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

cıtansız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dabansız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

damarsız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dayanaqsız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dibsiz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

doğusuz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dölsüz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dözsüz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

düzsüz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

himsiz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

xımsız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ilkəcsiz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ilkəsiz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ilkəşsiz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kökəcsiz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kökəncsiz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kökəşsiz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

köksüz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

köməcsiz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

köməncsiz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

köməşsiz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kötəcsiz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kötəncsiz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kötəşsiz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qandıq

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıtamsız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıtancsız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıtansız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıvamsız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıvancsız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıvansız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qorsuz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qursuz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

quşaqsız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

öğəsiz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

özsüz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

özülsüz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

soysuz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

təksiz covhərsiz. əsl nəsəbsiz. rişəsiz. əsassız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

təməlsiz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tıxamsız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tıxanc

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tıxansız

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

timəlsiz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tözsüz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tüzsüz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ussuz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

usuz

ƏSLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yandıq