Multilingual Turkish Dictionary

ƏSMİRƏMƏK

ƏSMİRƏMƏK : Turuz Dictionary

əsmirəmək. əsnəmək.
əsniyə əsniyə: əsmirə əsmirə

ƏSMİRƏMƏK : Turuz Dictionary

əsmirəmək. əsnəmək.
əsniyə əsniyə: əsmirə əsmirə