Multilingual Turkish Dictionary

ƏSMƏQLƏ

ƏSMƏQLƏ : Turuz Dictionary


yel əsməklə yaşam yolu dəğişmir, hər yol ilə istəş amaş ərişmir

ƏSMƏQLƏ : Turuz Dictionary


yel əsməklə yaşam yolu dəğişmir, hər yol ilə istəş amaş ərişmir