Multilingual Turkish Dictionary

ƏSMƏSİ

ƏSMƏSİ : Turuz Dictionary


xanım qızın kəsməsi, axşam əsin əsməsi. (kəsmə: birçək. pərçəm). (qızın: duşizə) (kəsmə: birçək. pərçəm). (əsin: nəsim)

ƏSMƏSİ : Turuz Dictionary


xanım qızın kəsməsi, axşam əsin əsməsi. (kəsmə: birçək. pərçəm). (qızın: duşizə) (kəsmə: birçək. pərçəm). (əsin: nəsim)