Multilingual Turkish Dictionary

ƏSMƏSİN

ƏSMƏSİN : Turuz Dictionary

-yel əsməsin, söz dəğməsin: ərköyül

ƏSMƏSİN : Turuz Dictionary


dönən dünya dönməsin, əsən yellər əsməsin, sevən könül sevməsin, öğrət mənə unutmağın dadını, sil könüldən sevgilərin adını

ƏSMƏSİN : Turuz Dictionary

-yel əsməsin, söz dəğməsin: ərköyül

ƏSMƏSİN : Turuz Dictionary


dönən dünya dönməsin, əsən yellər əsməsin, sevən könül sevməsin, öğrət mənə unutmağın dadını, sil könüldən sevgilərin adını