Multilingual Turkish Dictionary

ƏSMƏYİNCƏ

ƏSMƏYİNCƏ : Turuz Dictionary

-çalışmayınca, işlənməyincə düzəlməz, yel əsməyincə bürküt (göy bulut) açılmaz: tütüşməsə düzəlməz, tüpürməsə açılmaz

ƏSMƏYİNCƏ : Turuz Dictionary

-çalışmayınca, işlənməyincə düzəlməz, yel əsməyincə bürküt (göy bulut) açılmaz: tütüşməsə düzəlməz, tüpürməsə açılmaz