Multilingual Turkish Dictionary

ƏSMƏYƏ

ƏSMƏYƏ : Turuz Dictionary


əsməyə yel , axmıya su , dönmüyə dəyirman, əkməyə əkən, biçməyə biçən, kim yarar yarman.(öğünü: çağı. sırası). (hər olayın nədəni var, hər nədənin öğünü)

ƏSMƏYƏ : Turuz Dictionary


əsməyə yel , axmıya su , dönmüyə dəyirman, əkməyə əkən, biçməyə biçən, kim yarar yarman.(öğünü: çağı. sırası). (hər olayın nədəni var, hər nədənin öğünü)