Multilingual Turkish Dictionary

ƏSN

ƏSN : Turuz Dictionary


sürən atın yürüdü, əsn külək kürüdü, oturmuşlar çürüdü. (yürüdü: ilərlədi)

ƏSN : Turuz Dictionary


sürən atın yürüdü, əsn külək kürüdü, oturmuşlar çürüdü. (yürüdü: ilərlədi)