Multilingual Turkish Dictionary

ӘKƏNƏK BİÇƏNƏK

ӘKƏNƏK BİÇƏNƏK : Az Turkish Farsi

اکاشت و برداشت