Multilingual Turkish Dictionary

ӘKMƏK QAPAĞЇ

ӘKMƏK QAPAĞЇ : Az Turkish Farsi

ا.مرکفگیر مربع که برای برگرداندن نان روی ساج یا غذا استفاده می‌شود