Multilingual Turkish Dictionary

ӘL ƏLƏ VURMAQ

ӘL ƏLƏ VURMAQ : Az Turkish Farsi

مصتوافق کردن. شریک شدن