Multilingual Turkish Dictionary

ӘLİM YANDЇ

ӘLİM YANDЇ : Az Turkish Farsi

قخیلی با عجله و شتاب. دستپاچه. در تنگنا. نام نوعی بازی کودکانه