Multilingual Turkish Dictionary

ӘLLƏR YUXAR

ӘLLƏR YUXAR : Az Turkish Farsi

اصدستها بالا! تسلیم!