Multilingual Turkish Dictionary

ӘMİŞDİRMƏK

ӘMİŞDİRMƏK : Az Turkish Farsi

شیر دادن مادر به نوزاد. برّه‎ها را برای مکیدن پستان، نزد گوسفندان رها کردن