Multilingual Turkish Dictionary

ӘMLİK

ӘMLİK : Az Turkish Farsi

انوزاد تازه متولد شده طوري كه هنوز چهارچوب بدنش سفت نشده باشد. برّة گوسفند یا بزی که تازه علف خور شده است. برّه‎ای که در فصل بهار متولد شده باشد