Multilingual Turkish Dictionary

ӘNKİZ

ӘNKİZ : Az Turkish Farsi

امزرعه‎ای که حاصل آن تازه برداشته شده و خاشاک آن بر زمین مانده باشد