Multilingual Turkish Dictionary

ӘPİR

ӘPİR : Az Turkish Farsi

: فعل امر از مصدر «اپيرمك» (فرسوده شدن.) اپيرَتْمَك (әpirәtmәk) = اپيرْتْمك (әpirtmәk)
فرسوده كردن.
پژمرده كردن.
سوزاندن، تاول افتادن. اپيرمك (әpirmәk) = اپيره‌مك (әpirәmәk)
فرسوده شدن، فرتوت شدن.
پلاسيدن و پژمرده شدن.
سوختن، تاول زدن. اپيريك (әpirik)
فرسوده، پوسيده