Multilingual Turkish Dictionary

ӘRÇӘL

ӘRÇӘL : Az Turkish Farsi

: بازيگوش، كثيف و بي تربيت. (← ال، الچَر و هرج و هرچل) ارچلليك (әrçәllik)
بي تربيّتي، بازيگوشي