Multilingual Turkish Dictionary

ӘS

ӘŞ : Az Turkish Farsi

: فعل امر از مصدر «اشمَك» (سطح زمين را كندن) اشَرمَك (әşәrmәk) = اشكَرمَك (әşkәrmәk) = اشمَك (әşmәk)
كاويدن زمين به وسيلة انگشتان دست يا چوب و امثال آن، جستجو كردن، خراشيدن، كندن. اشمه (әşmә) = اشكَرْمه (әşkәrmә) = اشكَرْتْمه (әşkәrtmә)
عمل كاوش، عمل كندن و جستجوكردن.
فعل نهي از مصدر «اشمك»
جستجو مكن، مكاو. اشه‌لنمك (әşәlәnmәk)
زير و رو شدن خاك، كنده شدن و خراشيده شدن. اشه‌له‌مك (әşәlәmәk)
زير و رو كردن خاك. اشينتي (әşinti)
خاك زير و رو شده. اشيلمك (әşilmәk)
زير و رو شدن خاك. اشينمك (әşinmәk)
كنده شدن و زير و رو شدن خاك.
مصمّم به حمله شدن، عصباني شدن