Multilingual Turkish Dictionary

ӘSİR

ӘSİR : Az Turkish Farsi

: (ع)
اسير، گرفتار.
بنده، برده، غلام.
عاشق دلباخته. اسيرليك (әsirlik)
اسارت، اسير بودن.
بندگي، غلامي. اسير-يسير (әsir-yәsir)
اسير، بيچاره، بي كس