Multilingual Turkish Dictionary

ӘYİK

ӘYİK : Az Turkish Farsi

صخمیده. منحنی. کج. مایل. اریب. سرازیر. شیب دار