Multilingual Turkish Dictionary

ӘYİNTİ

ӘYİNTİ : Az Turkish Farsi

اانحناء. خمیدگی. خمش. محل خمیدگی