Multilingual Turkish Dictionary

آباقای

آباقای : تورکجه فارسجا

پسرعمو.لقب بزرگان.خویشاوند نزدیک.لقبی است که در سیبری برای بانوان محترم و بانفوذ داده میشود