Multilingual Turkish Dictionary

آباندیریلماق

آباندیریلماق : تورکجه فارسجا

به زانو نشانده شدن(حیوان).روی دست تکیه داده شدن