Multilingual Turkish Dictionary

آبایی

آبایی : تورکجه فارسجا

ا.نوعی رقص آزربایجانی. این رقص در منطقة شکی و زاقاتالا آفریده شده است. در این منطقه به افراد میانسال «آبای» گفته می‎شود. این رقص عموماً توسط مردان یا زنان میانسال اجرا می‎شود. آفرینندة ملودی این رقص، آهنگ سازان شکی می‎باشند. کمی ‌اغراق آمیز و خنده آور است. سرعت رقص آرام است. این رقص قبلاً در شهر شکی به صورت دسته جمعی اجرا می‎شد. بعداً تبدیل به رقص انفرادی شد