Multilingual Turkish Dictionary

آبگردن

آبگردن : تورکجه فارسجا

ا.آ.[فا. آبگردان] ظرف مسی بزرگ و دسته‎دار شبیه به ملاقه که با آن آب یا غذا مانند آش و آبگوشت را از ظرفی به ظرف دیگر می‌ریزند