Multilingual Turkish Dictionary

آت باخان

آت باخان : تورکجه فارسجا

ا.مر.جانآخوندک. حشره‎ای است باریک و کشیده به اندازة ملخ که داری دو بازوی دراز و تیز، سبز یا زردرنگ و دارای پاهای دراز و سربزرگ و دو جفت بال. برای کشاورزی مفید است. وقتی که آرام می‌ایستد، پاهای خود را مانند دو دست به سمت جلو نگه می‌دارد. این حشره بسیار خون‌آشام است او حتی به همجنسهای خود هم رحم نمی‌کند. آخوندک تنها حشره‌ای است که قادر است سر خود را به اطراف بچرخاند. آخوندک دارای 800 گونه است. (Metalleatica splendida)