Multilingual Turkish Dictionary

آت بالیغی

آت بالیغی : تورکجه فارسجا

ا.مر.جاناسب دریایی. پستانداری است دریایی با 4 متر درازی و دمی ‌در حدود 55 سانتیمتر. پس از فیل بزرگترین حیوان علفخوار است. سوآیقیری نیز می‎گویند. (Hipopotam