Multilingual Turkish Dictionary

آت داماق اوْلماق

آت داماق اوْلماق : تورکجه فارسجا

یک نوع بیماری در اسبان است. مردم معتقدند زمانی که به اسبی گندم و جو نشان دهند ولی نگذارند بخورد، محل اتصال لب حیوان به لثه‎ها زخم شدیدی می‎شود و باد می‎کند که نمی‎تواند بچرد یا بخورد. در این هنگام حیوان ضعیف می‎شود و برای درمانش، آن زخم را با چاقو شکافته و نمک می‎ریزند. این عمل را «آتین داماغین وورماق» می‎گویند