Multilingual Turkish Dictionary

آت قوه‌سی

آت قوه‌سی : تورکجه فارسجا

نیروی اسب.اسب بخار.واحد اندازه گیری نیرو که در آمریکا و انگلیس با 746وات برابر است.نیرویی برابر با 75کیلوگرم متر بر ثانیه