Multilingual Turkish Dictionary

آت چاپدیرماق

آت چاپدیرماق : تورکجه فارسجا

مص.مر.اسب تاختن. در موقعی که عروس را به خانة بخت می‎برند، گروهی از جوانان فامیل داماد، سوار بر اسب در مسیر حرکت آنان و با فاصله اسب می‎تازند که «آت چاپدیرماق» گویند