Multilingual Turkish Dictionary

آت چری

آت چری : تورکجه فارسجا

ا.مر. نام نوعی بیماری در اسبها. بر چند نوع است: ساری چر، قره چر و
... می‎گویند یکی از اینان کشنده است. معمولاً برای درمان آنها از بیخ گوش حیوان خون گرفته و حیوان را با چوب زمخت کوچکی آرام آرام می‎کوبند و در صورت لزوم، چندین نفر این کار را با شدت انجام می‎دهند. چون می‎گویند در این بیماری، بدن اسب خشک شده و جریان خون متوقف می‎شود. کارهای زیادی برای درمان آن انجام می‎دهند