Multilingual Turkish Dictionary

آت گونی

آت گونی : تورکجه فارسجا

ا.مر.گیانوعی گون که به صورت پهن در زمین است. نسبت به بقیة گونها، فضای بیشتری را اشغال می‎کند. ریشه‎اش کلفتتر است و سختتر از بقیه از زمین درمی‎آید. چهار پایان از آن استفاده می‎کنند. برای سوخت و حفاظ استفاده می‎شود. گلهای سفید متمایل به زرد دارد که مورد استفادة زنبورها قرار می‎گیرد.(گویش زنوز)