Multilingual Turkish Dictionary

آت یوْنجا

آت یوْنجا : تورکجه فارسجا

ا.مر.گیاشاه افسر. گیاه قیصر. بسدک. ناخنک. شبدر زرد. یونجة وحشی دارای گلهای زرد و برگهای سبز روشن. ماشک قلوه‎ای. پنجه عروس. یونجه زرد. گیاهی است دارای برگهای کوچک شبیه شبدر و خوشه‎های گل زرد. گلهایش عطر بسیار مطبوعی دارد و وقتی شکفته می‎شوند، زنبورهای عسل روی آنها می‎نشینند و شیرة آن را می‌مکند. دم کردة گلهای آن به مقدار 20 گرم در یک لیتر آب، در مداوای اسهال خونی و ورم روده و نزلة برونشها سودمند است. Anthyllis papilionaceae ساری یونجا و یارا اوتو نیز می‎گویند