Multilingual Turkish Dictionary

آتاج

آتاج : تورکجه فارسجا

منسوب به پدر.دنباله رو پدر.کودکی که حرکات مردانه دارد.کسی که جانشین پدر شده است.پدرانه