Multilingual Turkish Dictionary

آتام اوْغلان

آتام اوغلان : تورکجه فارسجا

آقا کوچک.نامی که برای حفظ حرمت پدر،بر فرزند گذاشته شود.پسری که نام پدربزرگش را بر او گذاشته اند