Multilingual Turkish Dictionary

آتدیرما

آتدیرما : تورکجه فارسجا

انداخته شده.پرتاب شده.نام نوعی بازی گروهی محلی که اساس آن بر پریدن بازیکنان از روی بازیکنی است که خم شده ودستها بر زانو نهاده است.همچنین نامی برای بازی اله کلنگ در قره بولاق