Multilingual Turkish Dictionary

آتش هوس

آتش هوس : یابانجی سوزلره قارشی

yanqı odu(izah:
anlı kişi yanqı odun tez enər: işlərin necəliyin bilən adam, şəhvət (həvəs) odun tez qalib gələr)