Multilingual Turkish Dictionary

یابانجی سوزلره قارشی

یابانجی سوزلره قارشی
آ وولونتئ : یابانجی سوزلره قارشی

diləyizcə(izah: istəyizcə..
diləyizcə kullanız.)

آب انبار : یابانجی سوزلره قارشی

sarnaç(izah: birikə. birkə. su ambarı)

آب کشیدن : یابانجی سوزلره قارشی

aruvlamaq(izah: suya çəkmək.)

آب و هوا : یابانجی سوزلره قارشی

suvut(izah: aran. iqlim)

آب وهوا : یابانجی سوزلره قارشی

yersu(izah:
oranın yersuyu mənə düşmür.
bir yersuyun dəğiş, bəlkə ağrın dinləndi.)

آب : یابانجی سوزلره قارشی

su(izah:
çeşmehaye abe mə'dəni
içmələr. araşanlar)

آباد : یابانجی سوزلره قارشی

düzük(izah: yola.. mə'mur.)

آباد : یابانجی سوزلره قارشی

ovad(izah: uvad. bayındır)

آباژور : یابانجی سوزلره قارشی

kölgəli(izah: qapaqlı, köynəkli ışıq. qabığlı lampa)

آب بندی کردن : یابانجی سوزلره قارشی

çalakütmək(izah: (çalaları tutmaq). bar bacanı tutmaq. yamarlamaq.)

آب بندی کردن : یابانجی سوزلره قارشی

tukasutmaq(izah: (gəmi). barbacanı tutmaq.
)

آ ب ج سیراسینا سوخماق : یابانجی سوزلره قارشی

salğatmaq

به ترتیب الفبا انداختن : یابانجی سوزلره قارشی

salğatmaq

آ ب ج ترتیبی : یابانجی سوزلره قارشی

salğat

ترتیب الفبایی : یابانجی سوزلره قارشی

salğat

آبجو : یابانجی سوزلره قارشی

toymac(izah: ağartqu. pirvə. arpanın yetgin, gəlişmiş suyu. doymac. tutmac. maüşşəir)

آبدال : یابانجی سوزلره قارشی

aşqafa(izah: başıboş. axmaq)

آبدار : یابانجی سوزلره قارشی

solap(izah: (< sulanmaq). sulanmış nərsə.)

آبدار : یابانجی سوزلره قارشی

suyuq(izah: sıvıq. cıvıq. yoşaq.)

آبدارخانه : یابانجی سوزلره قارشی

seşmə(izah: silbə. ayağlıq. abdəslik. qatma. idarə, məçid kimi böyük gənəl yerlədə, su, arınlıq, təmizlik işləri, gərəcləri üçün ayrılan yer, otaq, bölmə. əlsuluq. ayaqyolu.
ayağlığı bir yaşlı ayağçıya (ayağlığı silib süpürən) tapşırmışdılar)

آبدست خانه : یابانجی سوزلره قارشی

silbə(izah: seşmə)

آبدست : یابانجی سوزلره قارشی

yasar(izah: dəsdəmaz. əlsuyu. əlsu. vizu)